Khóa học hoạch định chiến lược tài chính doanh nghiệp
  •  07/11/2019 04:26 PM

Đối với các doanh nghiệp hiện nay, việc hoạch định và đưa ra chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn là điều vô cùng quan trọng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể quản lý tốt hơn về mặt tài chính, tiếp tục đầu tư, tái đầu tư, chủ động dòng tiền và làm giảm nguy cơ bị mắc nợ.

Đọc thêm  
Tại sao phải tái cấu trúc doanh nghiệp?
  •  30/05/2016 12:00 AM

Đối với các công ty, đơn vị kinh doanh, việc tái cấu trúc doanh nghiệp có một vai trò cực kỳ quan trọng. Không chỉ các doanh nghiệp đang đứng trước bờ vực của sự phá sản mà ngay cả những công ty đang phát triển nhưng gặp chút khó khăn cũng cần thực hiện tái cấu trúc. Sau đây sẽ là những lý do mà các đơn vị cần thực hiện việc sắp xếp lại cấu trúc công ty.

Đọc thêm  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING